Ladonta (puhasvuuk; nõgusvuuk; kumervuuk), raudoitus, betonointi, betoni pintojen viimeistely. Perustusten sokkelit, seinät, julkisivut, kiviaidat, pylväät.