Uuden tien ja tiepohjan rakentaminen, nykyisen tien limitys, profilointi ja tiivistäminen.