Kenttä ja sisäpihateiden asfaltointi ja tienpinnan korjaukset.